zegar

Co to jest?

czaspracy.net to prosty w obsłudze system do ewidencji czasu pracy pozwalający na wszechstronną analizę czasu i kosztów pracy oraz wycenę projektów.


zegar

Dla kogo?

Przeznaczony jest dla firm realizujących równocześnie różne projekty, w których istotnym kosztem są zasoby ludzkie. Typowym przykładem mogą być biura projektowe, architektoniczne, agencje reklamowe.


zegar

Dlaczego?

Analiza kosztów osobowych pozwala na szybką i dokładną ocenę efektywności finansowej i czasowej zrealizowanych projektów oraz pomaga w wycenie nowych zleceń. Pozwala również na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi (pracownikami, zleceniobiorcami i innymi podwykonawcami).


zegar

Jak to zwykle wygląda?

  • brak jakiejkolwiek ewidencji,
  • ewidencja jedynie wejść i wyjść pracowników,
  • papierowe karty pracy,
  • karty pracy w Excelu.

W wypadku prostych ewidencji łatwo o błędy przy ich wypełnianiu, ciężko je kontrolować, brak efektywnych narzędzi do analizy zebranych danych, trudno powiązać czasz kosztami na poziomie innym niż pracownicy. W efekcie kadra zarządzająca albo w ogóle nie przeprowadza analiz albo robi to wyrywkowo.

W oparciu o takie analizy trudno ocenić opłacalność poszczególnych projektów lub zaplanować niezbędne zasoby dla realizacji kolejnych.


zegar

A jak wygląda to w systemie czaspracy.net?

Pracownicy wypełniają elektroniczne karty pracy. Wskazują czas realizacji poszczególnych działań równocześnie przypisując je do wcześniej zdefiniowanych kategorii indywidualnie dopasowanych do profilu firmy. Interfejs został zaprojektowany tak aby opis bardzo złożonego dnia pracy zajął nie więcej niż kilka minut. Powtarzalne zadania można w łatwy sposób kopiować.

Wszystkie wprowadzone informacje są gromadzone w jednej bazie danych. Dzięki temu można zdefiniować przekrojowe raporty z działań firmy w dowolnym okresie czasu.

Raporty są prezentowane w dynamicznej formie jako rozwijalne drzewa. Pozwala to na analizę na dowolnym poziomie szczegółowości (od całej firmy do pojedynczych zadań). Te same dane można przeanalizować na wiele sposobów w zależności od aspektu, na którym chcemy się skupić.

Każdy z pracowników ma wgląd do pełnych analiz ale ograniczonych do jego osoby, natomiast zarządzający mają dostęp do wszystkich danych.


zegar

Co zyskujemy?

  • szczegółowe wyliczenie czasu i kosztów osobowych poszczególnych projektów, działów firmy i innych dowolnie wybranych kategorii,
  • wychwycenie deficytowych projektów, działów czy pracowników,
  • możliwość wyceny nowych projektów na bazie danych historycznych,
  • planowanie czasu realizacji i wymaganych zasobów osobowych dla nowych projektów,
  • łatwiejsza ocena efektywności i rozliczanie pracowników,
  • wzrost dyscypliny pracowników.

zegar

Jak to działa?

System działa jako usługa internetowa – nie wymaga instalacji na komputerach użytkowników. Zapewnia autoryzowany dostęp (logowanie szyfrowane SSL) z dowolnego komputera podłączonego do Internetu za pomocą dowolnej przeglądarki (Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox...), nie jest wymagane żadne inne oprogramowanie. Użytkownik bez podejmowania żadnych działań pracuje zawsze na aktualnej wersji systemu. Opłaty za użytkowanie systemu są naliczane za jego faktyczne wykorzystanie w poszczególnych miesiącach.